Menza - GORSISK

Tartalomhoz ugrás

Menza

Hasznos infók
Figyelem!
Étkezéssel kapcsolatos lemondás változás!

2023. január 10-étől változik az étkezés lemondásával, igénylésével kapcsolatos eljárás. Az ebéd lemondást csak és kizárólag az alábbi e-mail címen tudjuk elfogadni:
etkezes.gorsium@gmail.com

Az ebéd lemondását ne az osztályfőnököknek jelezzék, hanem ezen a lehetőségen.
A számla befizetése továbbra is utalással történik, a már megszokott módon.
Az étkezés végleges lemondását csak írásban fogadjuk el a következő dokumentumon:
Köszönjük!


Figyelem!


Étkezési díj befizetés változás!

Törvényi változásra tekintettel az étkezési díj befizetéséről számlát kell kiállítania az Önkormányzatnak.
A számlát ezentúl csak utalással lehet teljesíteni. Az utalásnál közlemény rovatban kell feltüntetni a számla számát és a gyermek nevét.
Utalni továbbra is Tác Község Önkormányzata OTP Banknál vezetett bankszámlaszámára kell: 11736006-15727598
Kérdés esetén Reznyák Andrea a 22/588-155-ös telefonszámon vagy messengeren elérhető.
Köszönjük.

Térítési díj befizetése, visszafizetése

 
 
A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi egy főétkezésben (ebéd) részesülnek. Tanulóink számára – igény esetén – az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az étkezés helyszíne Vénusz Panzió külön terme. Az étkeztetést biztosító önkormányzat által megállapított étkezési térítési díjat az óvodatitkárnál, az általa írásban meghatározott napokon kell befizetni. A tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki legkésőbb az évnyitó napján étkezési szándékát előre jelzi.
 
Az étkezési díjak visszavonásáról, visszafizetéséről Tác Község Önkormányzata részéről csak az alábbiak teljesülése esetén kerülhet sor: A hiányzó tanuló, vagy annak szülője a hiányzás első napján 12.00 óráig a több napig tartó hiányzást a gazdasági irodában bejelenti. Egy napos hiányzás esetén, valamint a hiányzás első napján az ebéd lemondását a Vénusz Panzió elfogadni nem tudja, de az ebéd éthordóban elvihető. Amennyiben a hiányzó tanuló, vagy annak szülője a hiányzás idejére az étkezést nem mondja le, úgy az étel a mindenkori 100 %-os étkezési díjjal a szülő által fizetendő akkor is, ha gyermeke ingyenes étkező, vagy 50-%-os térítési díjat fizet egyébként. A több napos hiányzásból visszatérő tanuló számára az első napon a Vénusz Panzió csak abban az esetben tudja biztosítani az étkezést, ha a rendelés tényét a szülő az előző napon a gazdasági irodában 12.00 óráig bejelentette.
 
A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szünetelése esetén a többletfizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg szünetelés kezdetét követően az iskola intézkedik.
Vissza a tartalomhoz