Öko-hírek - GORSISK

Tartalomhoz ugrás

Öko-hírek

Pályázatok > ÖKOiskola
Ökoiskola

Gondolkozz okosan, élj ökosan!

Párnák készültek az összegyűjtött használt farmerokból a táci Gorsium Általános Iskola tanulói számára
Farmergyűjtésre buzdítottuk tanulóinkat, akik az iskola folyosójának ökofalán kitett információk segítségével megismerkedhettek a farmer történetével, előállításának környezetre gyakorolt hatásával és egyéb érdekességeket is megtudhattak erről a manapság is divatos anyagról. A gyerekek zsákszámra hozták a használt, kinőtt, szakadt, de tiszta farmerokat. A leglelkesebbek a 3. osztály tanulói voltak, közülük is kiemelkedik Szigeti Ferike (Kép: zsákok tetején), aki nagyon sok farmert gyűjtött. Iskolai szinten összesen 127 kg farmeranyag gyűlt össze.  Egy veszprémi cég, az Old Blue támogatásával egy sikeres projektnek lehettünk így részesei. Ők is elhívatottak a környezetvédelem és az újrahasznosítás terén. A napokban kaptuk meg tőlük a leadott farmerokért cserébe azokat az ülőpárnákat, amelyek újrahasznosított farmeranyagokból készültek el. Reméljük, tovább erősítettük tanulóinkban, hogy amit újrahasznosítunk, azt nem kell újra megtermelni és legyártani, ezáltal tovább csökkentve az ökológiai lábnyomunkat.


Iskolánkban sok-sok év óta oltjuk a gyermekekbe a természet, a környezettudatos gondolkodás és életvitel csíráit. Tudatos szemléletformálással, példamutatással igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy Földünk sorsáért felelősséget érző nemzedéket neveljünk.

A „hétköznapi” zöld munkán (levegő-, víz-, és talajvizsgálatok, védnökség a községen átfolyó Cinca patak felett, környezetvédelmi vetélkedőkön való részvétel, nyári környezetvédelmi táborozás, erdei iskola) kívül a „zöld ünnepnapokat” is a legváltozatosabb módon próbáltuk (és próbáljuk ma is) emlékezetessé tenni. Mint általában az ünnepekkor, már napokkal, hónapokkal előbb elkezdtünk készülődni (kívül-belül), hogy az adott nap valóban szakítson a hétköznapok monotóniájával.

Mindenki másként teszi a dolgát környezetünkért, Földünk jelenéért és jövőjéért, a fenntartható fejlődésért.  A mi mottónk: „A természet hatalmas, az ember parányi, ezért talán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel.” (Szent-Györgyi Albert)
Az elmúlt évek legfontosabb ökoiskolai fejlesztései:

Az Ökoiskola cím kötelez. Ezért nagy örömünkre szolgált, amikor birtokba vehettük a Tác Községi Önkormányzat által a TÁMOP-3.4.2 pályázati kiírás szerint megpályázott és az iskolánk tornatermének tetejére felhelyezett napelem rendszert. Ennek üzembe helyezésével tulajdonképpen zöld energiával biztosítjuk intézményünk villamos energia szükségletét.
Az elmúlt években bevezetett komposztálás módszerével olyan mennyiségű termőtalajt sikerült előállítanunk, melynek segítségével fejleszthettük a fűszernővény- és virágoskertet, valamint a virágládák növényeinek átültetése is ebből a földből történt meg.
Szintén ennek az időszaknak az eredménye a kétfajta udvar létrehozása:
1. Készült egy játékudvar, főleg az alsós gyerekek számára
2. Valamint egy zöldített, parkosított pihenőudvar padokkal, árnyas pihenőhelyekkel.
Iskolánk alapítványának, a Táci Gyermekekért Alapítványnak, és a Szülői Munkaközösségnek az összefogásával épült meg az első udvar játszótere természetes anyagokból, megfelelve minden EU-szabványnak.  Ezzel egy fontos lépést tettünk a szünetek tartalmas eltöltését támogató környezet megteremtéséért.
Az idei évtől kezdve a település a kommunális szemét gyűjtésében bekapcsolódott a szelektív gyűjtésbe. A már meglévő szelektív szigeteket portánként egy-egy szelektív kukával egészítették ki. ami intézményünk három ilyen gyűjtőedényt kapott: 1 papírgyűjtő és két műanyagos edényt kaptunk.
Az elmúlt évek során egyre inkább sikerült a gyerekek lelkébe, mindennapjaiba a környezettudatosságot becsempészni. A fenntarthatósági témahét programjain is lelkesen vettek részt és megtapasztalhatták, hogy az élet minden területén ható témáról beszélünk. Az idei tanévben első ízben megszervezett pályaorientációs projektnapunkra meghívtuk a Simon Műanyagipari Művek munkatársait. Az előadást tartó két szakember anélkül, hogy külön kértük volna, magától értetődően tért ki azokra a környezetvédelmi szabályokra, melyeknek betartását kötelezőnek érzik.
Jó, hogy egyre inkább az életünk különböző területein előtérbe kerülnek az ökológiai szempontok és egyre több csatornán kaphatnak a gyerekek a témában fontos információkat.


Öko-fal
Galéria
Vissza a tartalomhoz