Tanév rendje - GORSISK

Tartalomhoz ugrás

Tanév rendje

Aktuális
Tanév rendje, eseményei


 

A tanév helyi rendje

1.       A szorgalmi idő

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 2-5. §-a alapján
Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához.
A 2022/2023. tanévben a szorgalmi idő
- első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és
- utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök).
A tanítási napok száma 180 nap.
A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart.
Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2023. január 26-ig kapják kézhez a tanulók.
A szorgalmi idő második félévének vége a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2023. június 15.

2.   Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 6. §-a alapján
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra négy munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:

a)      nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:
                 
           -2022. év október 15. nap                                „Tied a pálya!” pályaválasztási nap
          - 2022. év december  21. nap                           Karácsonyi délelőtt
          - 2023. év május hó …. nap                              Osztálykirándulások
          - 2023. év június hó 14. nap                              Gyermeknap
          - 2023. év június hó 15. nap                              Sulizáró

          b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva:
                                 
          - 2023. év április hó 24-28. nap                              Iskolánk hete-akadályverseny

3. A szünetek időtartama

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről rendelet 7 .§ alapján:
- Az őszi szünet  előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november  7. (hétfő).
- A  téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).
- A tavaszi szünet 2023. április 6-től 2023. április 11-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).
A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletéről.

4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja:

    
Kommunista  és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)    február 24.
    
Nemzeti  ünnep (március 15.)                                              március  16.
    
Holokauszt áldozatainak  emléknapja (április 16.)          április 17.
    
Nemzeti  Összetartozás Napja (június 4.)                         június 5.
    
Aradi  vértanúk (október 6.)                                               október  6.
    
Köztársaság  kikiáltásának emléknapja (október 23.)    október  21.

5. Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja
    
Karácsonyi  ünnepély    december  21.
   
Tanévzáró  ünnepély     június  17.

6. Az előre tervezhető szülői értekezl0etek, fogadóórák időpontja

A szülői értekezletek terve:
 
    
szeptember 1-15.           Tanév  feladatainak ismertetése
    
december 2.                   Szülők  tájékoztatása a pályaválasztási tudnivalókról
    
február 1..                       Első  félév értékelése

A fogadóórák terve:
    
November 9. (Tác)      Tanulók  előmenetelének ismertetése, megbeszélése
    
Március 22. (Tác)         Tanulók  előmenetelének ismertetése, megbeszélése
Vissza a tartalomhoz