Hírek - GORSISK

Tartalomhoz ugrás

Hírek

Aktuális
Hírek

Tisztelt Szülők!
 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2023/24. tanévben intézményünkben megszervezendő hit- és erkölcstan oktatásról az egyházak képviselői 2023. január 30-án 16.30 órai kezdettel a Százszorszép Óvodában szülői tájékoztatót tartanak.

A nyilatkozatot 2023. május 20-áig lehet megtenni, mely a következő tanévre szól.

8. osztályos tanulóknak és szüleiknek:


A jelentkezők felvételi jegyzéke
A középfokú iskoláknak a felvételi vizsgákat követően − legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig, 2023. március 17-ig − a honlapjukon tanulmányi területenként nyilvánosságra kell hozniuk a jelentkezők felvételi jegyzékét, amelynek az intézmény egy-egy tanulmányi területére jelentkezést benyújtó valamennyi tanulót tartalmaznia kell.
A jegyzék a jelentkező azonosító adata – oktatási azonosító szám vagy jelige – mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét (összpontszámát) és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. Az eljárás során elért összpontszámot a felvételi jegyzéken abban az esetben is fel kell tüntetni, ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket. Ez a jegyzék azonban még nem a végleges felvételi eredményt tükrözi.

Módosító időszak
A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2023. március 21-22-én a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módossító tanulói adatlapon feltüntetni. A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet.
A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből, amelyet 2023. március 23-ig meg kell küldeni a Hivatalba. A módosító tanulói adatlap előállítását és a Hivatalhoz történőtovábbítását szintén a tanuló általános iskolája végzi.
Évről évre tapasztalható, hogy ebben az időszakban a jelentkezők egy része a bizonytalanabbnak ítélt iskolákat/tanulmányi területeket hátrébb, míg a biztosnak tűnő lehetőségeket előrébb sorolja. Ezen döntés meghozatala előtt célszerű megfontolni a következőket. A jelentkezők rangsorolásának algoritmusa kizárja annak a lehetőségét, hogy egy intézmény adott tanulmányi területéről a jelentkező kiessen pusztán azért, mert a tanulmányi terület az általa meghatározott listának nem az elején szerepel. A jelentkező számára a módosítás lehetősége akkor lehet fontos, ha a felvételik során az egyes iskolákban szerzett tapasztalatai alapján esetleg megváltozott a saját felvételi elképzelése. Inkább más helyre szeretne elsősorban bejutni (és ha több helyre is felvennék, a saját választása, a tanulmányi területek között általa felállított sorrend lesz a döntő), illetve még inkább azért, mert lehetősége van olyan új tanulmányi területeket is megjelölni, amelyekbe a bejutás esélye nagyobb. A jelentkezők felvételi jegyzéke a módosító időszakban kiegészülhet tehát olyan tanulókkal, akik a megjelölt új tanulmányi területen az elért eredményük alapján a rangsorban előrébb szerepelnek, mint a normál jelentkezési időszakban megjelölt tanulmányi területeiken.

A tanulói és módosító tanulói adatlapok feldolgozása után a Hivatal a 2023. április 3-ig iskolánként, azon belül tanulmányi területenként elküldi a jelentkezők listáját a középfokú iskoláknak. A középfokú iskola igazgatója rangsorolja a listán szereplő jelentkezőket, megadja az adott tanulmányi területre felvehető tanulók számát, és az így előálló rangsort 2023. április 13-ig megküldi a Hivatalnak.

Hivatalos végeredmény (az egyeztetett felvételi jegyzék)
A Hivatal ezt követően 2023. április 21-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztetett felvételi jegyzéket). A jegyzék elkészítése során a Hivatal a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint az adott tanulmányi területre felvehető létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja. A Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.
Az egyeztetett felvételi jegyzéken a felvétel elutasításának okai az alábbiak lehetnek:
- a jelentkezőt egy általa magasabbra rangsorolt helyre már felvették;
- az adott tanulmányi területre a felvehetők létszáma a jelentkezőnél jobb eredményt elért, előrébb rangsorolt tanulókkal már betelt;
- a jelentkező nem teljesítette a felvétel feltételeit, ezért a középfokú iskola rangsorolás nélkül elutasította a felvételi kérelmét.
A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján 2023. április 28-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással, amelyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani. A jogszabályok alapján a Hivatal az egyes intézmények felvételi eljárásának jogszerűségét, valamint az intézmények működésének törvényességét nem vizsgálhatja. A középfokú jelentkezést elutasító igazgatói határozattal szembeni jogorvoslati eljárásban a középfokú intézmény fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Rendkívüli felvételi eljárás
Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván beiratkozni a számára felvételt biztosító iskolába, úgy a rendkívüli felvételi eljárás során (2023. május 8-tól – augusztus 31-ig) egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak üres férőhelyei.


2022. március 21-26.
Happy  hét volt iskolánkban. Egész héten a vízfogyasztást népszerűsítettük,  vízizsaruk figyelmeztették a gyerekeket óránként a víz ivásra.  Naranccsal és citrommal ízesített vízzel, valamint forrásvízzel is  kínáltuk tanulóinkat.

Víz világnapjára készült munkák díjazottjaiKiss Abigél Anna és Varga Nelli 8. osztályos tanulók készítettek egy kis videót, mely bemutatja, hogy miért kell sok vizet inni.

2022. március 22. Víz világnapjára készült munkák díszítik a DÖK faliújságot


2022. március 11.
Megemlékezés a március 15-i Nemzeti Ünnepről


2022. március 11.
Kiszebáb égetés - télűzés
(további képek a galériában)


2022. február 11.
Alsós farsangi délelőtt
(további képek a galériában)


2021. december 17.
Karácsonyi délelőtt


2021. december. 06.
Mikulás napi programok


2021. december 3.
Készülődés a Mikulás napra: a 8. osztályosok mézeskalácsot sütöttek.

2021. november 29.
Adventi gyertyagyújtás - 7. osztály műsora

2021. november 17.
Kötelező maszk használat

2021. október 6.
Aradi vértanúk emléknap - 7. osztály műsora, felkészítő tanár: Gyurisics Mária. Köszönjük a munkájukat!

2021.  október 1-jén ünnepelték az idősek napját, melyre iskolánk is készült  egy kis műsorral. Köszönjük a résztvevőknek és Suskáné Sztik Szilvia  tanárnőnek a felkészülést.
Szereplők:
Hermann Dorina
Horváth Ágnes
Kiss Abigél Anna
Trenka Emma
Szigeti Ferenc
Szimander Gergő

Iskolánk  tanulói "Játszunk, játszunk valamit... népi játékok és népi hangszerek  gyermekeknek" című interaktív előadást nézhették meg szeptember 17-én.  Az előadást Bergerné Szőnyi Anna és Varró János zenetanárok tartották.
További képek a galériában.

2021. augusztus 31. Tanévnyitó ünnepség

2021. június 19. Ballagás

2021. június 04.
Nemzeti összetartozás napi ünnepség:

Határtalanul projektnap:
A projektnap keretén belül a felsős tanulók a tornateremben méta játékot játszottak.
Az informatika teremben Edit néni segítségével interaktív puzzle-t rakhattak ki, vagy érdekes régi magyar ételek recepjeit ismerhették meg.
A nyelvi laborban Éva nénivel Magyarországról szóló image filmeket nézhettek a tanulók magyar tudósokról, feltalálókról.
A tetőtérben Edina nénivel és Marika nénivel magyarországi  épületek makettjeit készítették  és helyezték el a térképen, a  "Hol vagy Kajla?" játék segítségével.


Kedves Szülők és Gyerekek!

Idén is indítunk Erzsébet napközis tábort két turnusban:

1. turnus: június 21-25.

2. turnus: június 28 - július 2.


Kovács Gáborné
intézményvezető

Etika/hit- és erkölcstanoktatás

Az általános iskola 1-8. évfolyamán kötelezően választandó az etika / hit- és erkölcstan tantárgyak valamelyike.
Az  etikaórákat az intézmény pedagógusai, a hit- és erkölcstanoktatást a  választott egyházi jogi személy alkalmazásában álló hitoktatók tartják.
A  következő tanévtől érvényes nyiltkozatot minden év május 20-ig kell  megtenni, mely a vonatkozó tanévre szólóan később nem módosítható, arra legkorábban lehetőség a következő év május 20-ig van, az azutáni tanévtől hatályosan.
Az időpont-megkötés alól kivétel a tanév közben, ill. szorgalmi időszakon kívül érkező tanulók esetében van, de a nyilatkozat hatályossága esetükben is a fentiek szerint szól.2021. január 22.
MAGYAR KULTÚRA NAPJA

 
Már második alkalommal vetélkedővel emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról. Ebben az évben 33 diák vett részt a versenyen. Négy napon át feladatlapokat kaptak a versenyzők. Hétfőn „nyelvünk virágai” – közmondásokkal és szólásokkal kapcsolatos feladatok, kedden a hungaricumok, szerdán magyar írók, költők, pénteken pedig a színházak kerültek terítékre. Január 22-én minden osztály a Himnusz soraival kezdte a napot.
 
A verseny döntősei:
 
I.                    Szihalmi Máté Noel                                               3. osztály
 
I.                    Szihalmi László, Wéber Máté                              6. osztály
 
II.                  Csákvári Dorka, Mészáros-Szalay Martina       5. osztály
 
II.                  Bögyös Virág, Nagy Gergő                                    6. osztály
 
III.                Trenka Emma                                                         7. osztály
 
Gratulálunk minden versenyzőnknek!


2020. december 18.
Karácsony délelőtt

2020. december 14.  
3. adventi gyertyagyújtás - 7. osztály

2020. december 7.    
2. adventi gyertyagyújtás - 6. osztály

2020. november 30.
1. adventi gyertyagyújtás - 5. osztály2020. december 4.
Mikulás délelőtt

2020. október 23-i  megemlékezés

2020. október 14.
Van itthon tej roadshow 2020.
További képek a galériában.

1-8.  osztályos tanulók lehetőséget kaptak rá, hogy interaktív rendezvényünk  alkalmával, izgalmas és jövőbe mutató eszközök segítségével  informálódjanak a tejfogyasztás jótékony hatásáról, a hazai forrásból  származó tejtermékek előállítási folyamatairól, arról a munkáról ami  ezek mögött a termékek mögött van, valamint hogy ezen élelmiszereknek milyen jótékony élettani hatásai vannak.
"Társaságunk kiemelt céljának tekinti a gyermekek, a fiatalok, így a jövő nemzedék tej  és tejtermék fogyasztásra és egészségtudatos táplálkozásra ösztönző  nevelésének támogatását. Kampányunk révén arra is törekszünk, hogy  segítsük őket a megfelelő étkezési és táplálkozási szokások  kialakításában. Programjaink úgy lettek kialakítva, hogy egyszerre  tanítsák és szórakoztassák a gyerekeket, mindezt a hozzájuk legközelebb  álló nyelvezetben kommunikálva."

 
 • A  teljes program 45 percet vett igénybe, 30-40 fő részvételével könnyen  beilleszthető egy tanórába és egymás után több csoport is részt vehetett  rajta.
 • A  program első felében Barna Dorina dietetikus tartott előadást arról, hogy  valójában miért jó tejet inni és eloszlat néhány tévhitet a  tejfogyasztással kapcsolatban. Ez nagyjából 15 percet vett igénybe.
 • A fennmaradó időben a gyerekek különböző oktató és egyben játékos programokon vehettek részt, például megismerhették a tej  útját egy interaktív terepasztal segítségével, virtuális szemüveggel  oldhattak meg tejjel kapcsolatos feladatokat, valamint tabletek révén  ismerhették meg a tej alkotóelemeit és a  tehénetetés rejtelmeit. Sőt az egyik állomáson élethű tehenünket  igyekezhettek minél több folyadék leadásra késztetni.  Garantált  szórakozás, miközben játszva tanulnak a gyermekek.
 • Az óra végén apró ajándékokkal kedveskedünk a gyerekeknek!
 • 2020. október 6. Aradi vértanúk emlékfutás
  További képek a galériában

  2020. október 6. Aradi vértanúk napja - 6. osztály műsora
  További képek a galériában

  2020. 06. 08. Határtalanul projektnap
                   Szombath Gábor
  2. osztály képek: Füri Regina
                                Füri Regina-2.
  3. osztály: PPT
  3. osztály képek: Szűts Ákos
                               Burián Leila
  4-5. osztály: Video
  5. osztály: Plakát
  5. osztály: PPT
  5. osztály: Video
  6. osztály: Video
                   Horváth Ágnes
  7. osztály: Székelykapuk
  8. osztály: Székelykapuk
  Csősz
  2. osztály: Kép-1.
                    Kép-2.
  4. osztály: Kép-1.
                    Kép-2.
                    Kép-3.
                    Kép-4.
                    Kép-5.
                    Kép-6.
                    Kép-7.
                    Kép-8.
  Összetartozás dalok: Boza Emese és Réka
                                       Hermann Dorina
                                       Lantos Larissza
                                       Rada Jázmin

  2020. 06. 04. Nemzeti Összetartozás Napja

  2020. 03. 11.
  Tisztelt Szülők/Gondviselők!

  A  Klebelsberg Központ az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való  tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon  az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi  esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a  járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának  megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai közoktatási  intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az  alábbiak betartására:
  -  A megelőzés első és  legfontosabb lépése a személyi higiéniás szabályok betartása. Ennek  egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres  és hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató  oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége  a következő:
  https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
  Kérjük,  hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található  mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori  és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet,  ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.)
  -     Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és  hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország  Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes  oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a  hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató  oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
  -      Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten),  akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség  esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti  intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük,  amennyiben ilyen eset előfordul, akkor minden esetben értesítsék a  köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az  eseményekről.
  -    Amennyiben koronavírus fertőzés  szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan  koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba,  kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni  szíveskedjenek, azaz:
  -  konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
  -  a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
  - amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a  háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás  megtételéről gondoskodni fog.

  A  Klebelsberg Központ folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel  kapcsolatos fejleményeket, folyamatosan kapcsolatot tart mind az Emberi  Erőforrások Minisztériumával, mint az Operatív Törzzsel. Amennyiben  bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés  elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a  Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a  szükséges információkkal ellátják Önöket.

  Tisztelt Szülők!
  A koronavírussal kapcsolatos intézkedések miatt az  uszoda bizonytalan ideig zárva tart! Emiatt a jövő héttől a 3. és az 5.  osztálynak nem lesz úszásoktatása, az úszás órák helyett a 3. osztálynak  5. órában lesz testnevelés, 6. órája nem lesz. Az 5. osztálynak 5.  órában magyar óra, 6. órában testnevelés lesz.

  Tisztelt Szülők!
  Kérjük Önöket, hogy a koronavírus kapcsán az  óvintézkedéseket szem előtt tartva, biztonsági okokból azok a tanulók,  akiknek valamelyik szülője külföldön dolgozik és hazaérkezik, 2 hétig, a  lappangási idő alatt, ne jöjjenek iskolába! Megértésüket és  együttműködésüket köszönjük!

  Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
  Szem előtt tartva azokat az ajánlásokat, melyek Magyarország kormánya  megbízásából a különféle szakemberek szájából a korona vírus elleni  védekezés kapcsán elhangzanak, továbbá figyelembe véve tankerületi  igazgató úr ajánlását, a nagyobb közösségeket megmozgató versenyek és  rendezvények bizonytalan ideig elmaradnak. Bennünket ezen a héten a  mezei futóverseny, a sulibuli és a március 15-ei ünnepség elmaradása  érint. A nemzeti ünnepet március 13 -án a kokárda kitűzésével, belső ünnepség keretében üljük meg.
  Továbbra is tartsuk be fokozottan a higiéniai előírásokat és használjátok előszeretettel a kihelyezett fertőtlenítő kézmosókat!
  Ezek az intézkedések a fokozott biztonság érdekében, elővigyázatosságból történnek.
  Kérem, hogy mindenki tartózkodjék a pánikkeltéstől!
  Kovács Gáborné
  ig.

  2020. 03. 06.
  Iskolanyitogató
  További képek a galériában
  2020. 02. 08.
  Farsang: további képek a galériában találhatóak

  2020. január 29.
  Kölyökatlétika: további képek a galériában


  2020. 01. 22.  
  Diákolimpia eredményességi díjátadó ünnepség!


  2019. december 19.
  Karácsonyi ünnepség: további képek a galériában

  2019. 10.07

  Nemzeti gyásznapunkon az aradi vértanúkról rövid műsorral emlékeztünk meg az 5. osztályosok közreműködésével. Gyurisics Mária tanárnő vezetésével meghitt és szép műsort adtak elő a gyerekek, és egy kis emlékfalat is állítottak, ahol mécsest is gyújtottak a hősök emléke előtt tisztelegve. A megemlékezést szerdán délután a hagyományos emlékfutással folytattuk.
   

  2019. 09.17.

  Szeretettel köszöntjük Önöket iskolánk megújult honlapján!
  Az oldalt folyamatosan frissítjük és töltjük fel  új információkkal és képekkel. Az előző tanévek programjairól készült képeinket a Facebook  oldalunkon találják.  Vissza a tartalomhoz